Agenda


Als alles meezit, hopen we u dit jaar nog drie tentoonstellingen te kunnen presenteren:

1. Schilder- en beeldhouwwerken 
    Vier Ambachtse kunstenaars stellen in juni en juli hun werken ten toon.

2. Oud en Nieuw Hendrik-Ido-Ambacht 

    Na de zomervakantie zal er in Den Brommert een ruilbeurs georganiseerd worden om
    historische plaatjes te kunnen ruilen 
die passen in een plaatjesboek dat de Plus uitgeeft in
    samenwerking met het Historisch Genootschap
Deze Plus-actie stelt u in staat een mooi
    album over ons dorp bij elkaar te sparen.

3. Winter in Den Brommert

    Aan het einde van 2020 zal de vorig jaar gemaakte tentoonstelling weer opnieuw gemaakt
    worden. Dit jaar hopen we u toch echt te kunnen 
begroeten tijdens deze tentoonstelling in
    Den Brommert. 


Er wordt nu al hard achter de schermen gewerkt aan de tentoonstellingen die voor het voorjaar van 2022 gepland staan. Dat zijn:

4. 
Gezondheidszorg in Hendrik-Ido-Ambacht 

5. Vlas en vlasverwerking

De precieze data zullen we later vermelden als er meer bekend is over de versoepelingen.
 


De Nationale Archeologiedagen van 9, 10 en 11 oktober 2020
zijn verplaatst naar 18, 19 en 20 juni 2021.  
Meer informatie op www.archeologiedagen.nl 


Webdesign: Avant.nl