Culturele ANBI


De belastingdienst heeft onze vereniging aangemerkt als Culturele ANBI. Dit betekent wie een bedrag schenkt aan onze vereniging dit mogelijk bij het invullen van het aangifte formulier inkomstenbelasting dit bedrag voor 125% mag opvoeren als kostenpost.
Meer hierover kunt u vinden op 
www.ANBI.nl 

Hiervoor zijn wij verplicht onderstaande gegevens te publiceren:

Naam: 
Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht, ingeschreven bij de KvK nr.40322817,
RSIN nummer 815037326 

 
Vestigingsadres:
Dorpsstraat 84, 3342 BD Hendrik-Ido-Ambacht
 
Postadres:
Historisch Genootschap, Het Jaagpad 5, 3342 DB Hendrik-Ido-Ambacht
 
Doelstelling:
Een uitgebreide beschrijving vindt u hier
 
Beleidsplan:
beleidsplan
 
Statuten:
         
statuten

Bestuur:
         Voorzitter: Alie Tas
         Secretaris: Tim den Draak
         Penningmeester: Pieter van der Giessen
         en leden: Adrie Plaisier, Arie Verhoeven, Gerard Plaisier, Margot Beers en Arend
         Schumacher


Beloningsbeleid:
         Zoals vermeld in de statuten ontvangen zowel bestuursleden als vrijwilligers geen 
         beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag:
Tijdens de Algemene LedenVergadering van 18 mei 2022 is het jaarverslag over 2021 voorgelezen.
 
Financiële verantwoording:
Het financieel verslag 2021 heeft ter inzage gelegen. Tijdens de Jaarvergadering op 18 mei 2022 blijken er geen vragen te zijn over de inhoud. De penningmeester merkt op dat de inkomsten over het afgelopen jaar licht zijn gestegen. De uitgaven waren over het algemeen minder omdat er als gevolg van de Coronabeperkingen minder activiteiten konden plaats hebben. De kascontrolecommissie bestaande uit Nico Kars en Jaap Buijze hebben de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Het verslag wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. De resultaten van de winkel staan apart.
 
Algemene verordening gegevensbescherming

Ook wij hechten groot belang aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Op welke wijze wij dat doen, leest u in onze 
Privacyverklaring.

Webdesign: Avant.nl