Documentatieruimten


Voortaan is er ook iedere zaterdagmiddag èn iedere dinsdag gelegenheid om te zoeken in de documentatieruimten naar familiefoto's en familiegegevens en dorpsgeschiedenis.  
Er zijn diverse digitale bestanden te doorzoeken op onze computers, zoals de foto's in de Beeldbank en historische akten over ons dorp.

Verder is er in onze kasten te vinden:
1. boeken, tijdschriften, genealogiën en bronbewerkingen.
2. een grote verzameling krantenknipsels in hangmappen, plakboeken en ordners.
3. diverse fotoboeken                                                   
4. kaarten en plattegronden
5. kleine archieven van bedrijven, families en instellingen

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan het toegankelijker maken van onze verzameling foto's. Als u op bezoek komt in Den Brommert kunt u daar meteen al van profiteren. Op onze site is die verbetering nog niet doorgevoerd. Op termijn komt de verbeterde versie van de Beeldbank op de nieuwe website te staan. En dan is het ook vanuit huis goed zoeken op de website. Al blijft het ook in de toekomst zo dat alle foto's te zien zijn in Den Brommert en een kleinere selectie op de website.

                                                                                   
 

 
  
   Op de linker foto ziet u de medewerkers-
   plaats in onze 
documentatieruimten met op
   de achtergrond 
de knipselkast waarin heel
   veel krantenknip
sels te vinden zijn.
   Hierboven ziet u de bezoekersplekken waar 
   u volop kunt zoeken naar foto's, historische
   akten, geboortedata en nog veel meer.


                                              
   Tegenover de deur van de
   Spoorkamer bevinden zich de
   boekenkast (l) en de kast met o.a.
   de 
genealogiën (r). 
   Ook zijn daarin de mededelingen-
   bladen te vinden en de brochures
   die over eerdere tentoonstel-
   lingen zijn gemaakt.


 

Onze boeken worden niet uitgeleend, u kunt ze uitsluitend in Den Brommert inzien.
Wel kunt u de
 boekenlijst van de bibliotheekboeken doorzoeken met ctrl-f. Hij is recent gecontroleerd en aangepast. 

Als u vragen hebt over genealogie of dorpsgeschiedenis, dan bent u iedere dinsdag en zaterdagmiddag welkom in Den Brommert. Zie de homepage voor de openingstijden.

Onze medewerkers helpen u graag op weg, indien nodig. 

Wilt u ons telefonisch een vraag stellen, bel 078 681 59 05.
 


 


 
Webdesign: Avant.nl