Educatie

 


Heel overzichtelijk laat dit artikel in de Kinderkrant zien wat de kinderen zoal leerden over het vlas en ons dorp. Er was veel te zien, te ruiken, te proeven en na te tekenen.

Ook op school zijn de kinderen verder gegaan met de leerstof. Zo zagen we via twitter dat de meegekregen vlaszaadjes inderdaad zijn geplant. En nu maar hopen dat het plantje voorspoedig zal groeien en bloeien!

Het was een gezellige en leerzame dag voor iedereen die er aan meedeed. 

De Kinderkrant wordt uitgedeeld aan alle basisschoolleerlingen in o.a. Hendrik-Ido-Ambacht.
 Leerlijn ErfgoedLeerlijn erfgoed in Hendrik-Ido-Ambacht


Dinsdag 13 oktober 2020 kregen twee groepen 7 een (pilot)les over vlas. Op school was al voorwerk gedaan, deze zogeheten 'buitenles' is een les op locatie in Den Brommert.

Dit is al de tweede serie lessen over een geschiedenisonderwerp met betrekking tot Hendrik-Ido-Ambacht die Hi5ambacht organiseert, in samenwerking met een erfgoeddeskundige en ons, Historisch Genootschap. In de bovenzaal is Arie Verhoeven zijn les aan het geven over de stadia van de vlasbouw en de produkten die daaruit voortkomen. 


Tegelijkertijd geeft Alie Tas aan de andere helft van de klas haar les over het gebouw Den Brommert met zijn bedsteden. Op de tafel liggen allerlei dingen die ook met vlas te maken hebben. Die zijn onderdeel van een spreekwoordenspel dat de leerlingen in tweetallen zullen gaan spelen om zo meer over vlas en spreekwoorden te leren.

Aan het eind van de les mogen de kinderen foto's maken, vragen stellen of hun (aan)
tekeningen van de les afmaken. Als genoot-schap zijn wij natuurlijk nieuwsgierig wat de kinderen van de lessen vonden. Wie weet kunnen wij nog van hen leren. De beoordelingsformulieren gaan we in elk geval goed bestuderen.

Volgend jaar volgt er nog een pilotles en dan kan de lessenserie afgerond worden. Alle basisscholen kunnen zich via Hi5ambacht inschrijven voor deze lesserie voor groep 7 en ook voor de eerder gemaakte lesserie voor groep 6. Volgende keer zullen andere enthousiaste erfgoedgidsen centraal staan. Vanaf volgend jaar geven die les over vlas.

 


 

En toen...
 

Tijdens de kinderboekenweek (1-9 oktober) ontving voorzitter Alie Tas een aantal kleuterklassen om te praten over 'En toen...', het thema van de kinderboekenweek.

Aan de hand van oude voorwerpen van onze zolder kwam zij in gesprek met de kinderen over de tijd van hun (over)grootouders. De kinderen lieten horen dat zij als de beste kunnen tellen, met en zonder telraam.
 

 

Herdenkingslessen                             

Jaarlijks bezoeken Cees van Meerten van het 4 en 5 mei-comité en Arie Verhoeven van het Historisch Genootschap de bovenbouw van diverse scholen in Hendrik-Ido-Ambacht om de herinnering aan de bevrijding van ons land in 1945 levend te houden en uit te leggen waarom op 4 mei daaraan voorafgaand ieder jaar een dodenherdenking plaatsvindt.

Dit jaar -2020- zouden zij 
tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) hun 'lessen' ook aan ons, leden van het Historisch Genootschap,  geven. In het kader van 75 jaar bevrijding waren landelijk extra activiteiten onttwikkeld om aandacht te geven aan zoveel jaar bevrijd zijn. Een gezamenlijke bijdrage van het comité en ons Genootschap werd ingezonden om mee te doen aan de landelijke fototentoonstelling. Maar... helaas konden alle  activiteiten niet doorgaan vanwege de coronacrisis.


 


Webdesign: Avant.nl