Educatie


Op donderdag 29 september 2022 zijn we weer gestart met de erfgoedlessen over vlas in Hendrik-Ido-Ambacht voor het schooljaar 2022/2023. Voor het eerst zijn deze lessen gegeven in 2020. 

Op school wordt al voorwerk gedaan. Deze zogeheten 'buitenles' is een les op locatie in Den Brommert en hoort bij de lessenserie over 'vlas'.

Beneden krijgt de ene helft van de groep een les over ons gebouw, historische voorwerpen en spelen
de kinderen een spreekwoordenspel.

Tegelijkertijd wordt aan de andere helft van de groep - in de bovenzaal - les gegeven over de stadia van de vlasbouw en de produkten die daaruit voortkomen. Na verloop van tijd wordt er gewisseld.

Om deze lessen te geven, zijn erfgoedgidsen opgeleid.
Als u interesse hebt om ook bij deze groep erfgoedgidsen te horen, kunt u zich opgeven via info@historhia.nl. We kunnen zeker nog een paar collega's gebruiken. Op onderstaande foto's zijn de volgende erfgoedgidsen te zien: 
Marianne, Annet, Nelly, Arie, Lenie en Alie.

      
 


 


Dit is de tweede serie (van drie) lessen over een geschiedenisonderwerp met betrekking tot Hendrik-Ido-Ambacht georganiseerd door Hi5ambacht. Dit gebeurde in samenwerking met een erfgoeddeskundige en het Historisch Genootschap.

Voor meer informatie en inschrijven voor de lessen van de leerlijn erfgoed groep 6, 7, 8 kunt u contact opnemen met wendy@hi5ambacht.nl. 

 

 

 


 

Webdesign: Avant.nl