Genealogie & LinksBent u op zoek naar uw voorouders of verwanten, dan is er tegenwoordig al heel veel op internet te vinden. De bekendste site om mee te beginnen is wel: www.wiewaswie.nl. Eerst bevatte deze site alleen gegevens uit de periode van de Burgerlijke Stand (BS: vanaf 1811 tot aan de privacy-grens). Langzamerhand komen er steeds meer gegevens op te staan van vòòr 1811.

Als u de akten van de BS digitaal wilt bekijken, is de site www.genealix.nl heel geschikt. Per provincie, per gemeente worden de bronnen in een duidelijk overzicht getoond. Door te klikken op de gewenste gemeente kunnen de akten worden ingezien. Voor ons dorp vindt u de akten onder twee gemeentenamen: 1. Hendrik-Ido-Ambacht en 2. Hendrik-Ido-Oostendam en Schildmanskinderen-Ambacht. Uiteraard zijn er nog veel meer websites te raadplegen in uw zoektocht naar voorouders. Onder de knop 'Links' vindt u er een aantal.
In de zoektocht vòòr 1811 zijn we aangewezen op de doop-, trouw- en begraafboeken (de zo geheten DTB-boeken) van Hendrik-Ido-Ambacht. Helaas zijn niet alle kerkelijke bronnen bewaard gebleven. Er zijn flinke hiaten zoals u hieronder bij de jaartallen kunt zien. De jaren die bewaard zijn gebleven, zijn aan te klikken om naar personen te kunnen zoeken. 
Door de toetscombinatie Ctrl - f  te gebruiken, heeft u een zoekfunktie in de overzichtslijsten.
Dooplijst               (van 1625-1719 en van 1788-1811)            
Lijst huwelijken    (van 1625-1719 en van 1788-1811)
Lidmaten 1625-1740 
Lidmaten 1792-1811

Andere bronnen om voorouders op het spoor te komen zijn het oud-rechterlijke archief (ora) en het oud-notariële archief (ona). De akten van het ora van Hendrik-Ido-Ambacht beslaan de periode van 1594 - 1811. De akten van het ona beslaan de periode van 1707 - 1935. Het laatste jaartal is vanwege de privacy-grens.
Ger van der Straaten is samen met de werkgroep genealogie al jaren bezig om een digitaal bestand te vullen met samenvattingen van akten uit het ora en ona. Zodat er gezocht kan worden op naam of op trefwoord. Dus ook als uw interesse ligt bij dorpsgeschiedenis kunt u uw hart ophalen in dit bestand. Wilt u weten of een bepaalde naam voorkomt in ons digitale
bestand, klik dan hier. Om de akte op foto te zien of in samenvatting, bent u iedere dinsdag welkom in Den Brommert, als de coronaperiode achter de rug is. Dit bestand wordt nog steeds uitgebreid.                          
In vergelijking met andere plaatsen is Hendrik-Ido-Ambacht een bijzondere gemeente als het gaat om uw weg te vinden in de historische bronnen. Lees verder 
                                                                                        
 

Links:
 

Archeologie, Archieven, Genealogie, Erfgoed en overige

Archeologie

AWN Lek- en Merwestreek - vrijwilligers in de archeologie in onze regio.
Beleef Archeologie - Beleef de archeologie van Zuid-Holland.
Cultureel Erfgoed - Rijksdienst waar u ook uw archeologische vondst(en) kunt melden.
Hendrik-Ido-Ambacht - Archeologiebeleid van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
RAAP - Onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoed.
Zuid-Holland - Informatie van de provincie over archeologie en omgang daarmee.Archieven

Archieven - Overkoepelende website van vele Nederlandse archieven.
Delpher - digitaal toegang tot talloze Nederlandse drukwerken, waaronder kranten.
Nationaal Archief - Digitaal toegang tot ons nationaal geheugen.
Open Archieven - Organisatie van archiefbeheer van decentrale overheden.

Regionaal Archief Dordrecht 8 kilometer aan archief van Dordrecht en onze regio.
Regionaal Archief Gorinchem - beheert de archieven van Gorinchem en omgeving.
Stadsarchief Rotterdam - Geheugen van de stad Rotterdam.

 


Genealogie

Geneaknowhow - Goede startpagina voor geïnteresseerden in genealogie.
Genealogie online - Gratis stamboom van families bekijken en/of aanvullen.
Genver - Wegwijzer in de wondere wereld van familie-onderzoek.
HoGenDa - Hollandse Genealogische Databank van 'Ons Voorgeslacht'.
Stamboomzoeker - G
ratis stamboom van families bekijken en/of aanvullen.
Online begraafplaatsen - Gedigitaliseerd zicht op begraafplaatsinformatie.
Online familieberichten - Gedigitaliseerd zicht op overlijdensberichten.Overige

Beeldbank Cultureel Erfgoed - o.a. de kadastrale kaarten en O.A.T. uit 1832.
Cultureel Erfgoed - stimuleert veiligstellen van erfgoed in heden en voor de toekomst.
Erfgoedhuis Zuid-Holland
 - 
ondersteunt, verbindt en inspireert erfgoedbetrokkenen.
Geschiedenis van Zuid-Holland - over het rijke verleden van de provincie Zuid-Holland.
Topotijdreis - 200 jaar landkaarten en plattegronden van Nederland.

Geheugenvannederland.nl  - bijna 800.000 afbeeldingen uit 132 collecties van 92 instellingen.                                    

 
Webdesign: Avant.nl