ANBI

De belastingdienst heeft onze vereniging aangemerkt als Culturele ANBI. Dit betekent wie een bedrag schenkt aan onze vereniging dit mogelijk bij het invullen van het aangifte formulier inkomstenbelasting dit bedrag voor 125% mag opvoeren als kostenpost.
Meer hierover kunt u vinden op www.ANBI.nl.

Hiervoor zijn wij verplicht onderstaande gegevens te publiceren:

Naam

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht, ingeschreven bij de KvK nr.40322817,
RSIN nummer 815037326

Vestigingsadres

Dorpsstraat 84, 3342 BD Hendrik-Ido-Ambacht

Postadres

Historisch Genootschap, Het Jaagpad 5, 3342 DB Hendrik-Ido-Ambacht

Doelstelling

Een uitgebreide beschrijving vindt u hier

Beleidsplan

Beleidsplan

Statuten

Statuten

Bestuur

Voorzitter: Alie Tas
Secretaris: Tim den Draak
Penningmeester: Pieter van der Giessen
en leden: Arie Verhoeven, Gerard Plaisier, Margot Beers en Arend Schumacher

Beloningsbeleid

Zoals vermeld in de statuten ontvangen zowel bestuursleden als vrijwilligers geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 18 mei 2022 is het jaarverslag over 2021 voorgelezen.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag 2021 heeft ter inzage gelegen. Tijdens de Jaarvergadering op 18 mei 2022 blijken er geen vragen te zijn over de inhoud. De penningmeester merkt op dat de inkomsten over het afgelopen jaar licht zijn gestegen. De uitgaven waren over het algemeen minder omdat er als gevolg van de Coronabeperkingen minder activiteiten konden plaats hebben. De kascontrolecommissie bestaande uit Nico Kars en Jaap Buijze hebben de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Het verslag wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. De resultaten van de winkel staan apart.

Algemene verordening gegevensbescherming

Ook wij hechten groot belang aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Op welke wijze wij dat doen, leest u in onze Privacyverklaring.

Cookies