Swindregt Were


Swindregt Were                                                                                                                                                          
Sinds de oprichting gaven de historische verenigingen van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht ieder een eigen tijdschrift uit. Hendrik-Ido-Ambacht kende 'Groot en Klein Sandelingenambacht' en Zwijndrecht had 'Swindrecht'. In 1987 kwam er een samenwerking tussen beide verenigingen tot stand en werd besloten tot de uitgave van een gezamenlijk tijdschrift met als titel ‘Swindregt Were’. Alle tijdschriften zijn in onze bibliotheek aanwezig en in te zien. Van diverse nummers zijn nog exemplaren te koop voor € 3,50 of € 5,-. 
 

In het overzicht 1982-2017 zijn de onderwerpen van de artikelen te vinden. Vanaf 2017 zijn de tijdschriften digitaal te lezen, via onderstaande linken: 
 

jaargang 37, nr.1, mei 2023, inkijkexemplaar

 • 'De Zangvogeltjes' - Henny van Rijn - Van der Esch
 • Main jeugtharinneringe in Tambag 
  Mijn jeugdherinneringen in Ambacht - Jan Kroos
 • Over keuvelende dames, (kiep)hoeden en petten
  Een beeld van vroegere Ambachtse kleding - Willem Schneider


jaargang 36, nr.2, november 2022,

 • De jongen die niet wilde emigreren en onderdook - Wim Drost
 • Van landgang tot toeristisch evenement - Kees Brinkman
 • De Tachtigjarige Oorlog inde Zwijndrechtse Waard - Maurice de Jongh
 • Illustere passagier - K.J. Slijkerman
 • De ontstaansgeschiedenis van de Ambachtse uiterwaarden - Riny Benschop
 • Rijwielhandel Oosthoek - Arie Verhoeven

                                                                                        
jaargang 36, nr.1, juni 2022

 • Een tentoonstelling in Den Brommert - Willem Schneider 
 • Over enkele Ambachtse geneesheren in vogelvlucht: enkele chirurgijns en huisartsen belicht - Willem Schneider
 • Huisarts Luuk Stoop: Ambacht was mijn mooiste periode - de kinderen en Luuk Stoop
 • 'Ziekenhuizen' in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht - Willem Schneider en Maurice de Jongh
 • Dood en verderf. Ziekten in Zwijndrecht (1830-1930) - Maurice de Jongh
 • Dokters in Zwijndrecht. Verhalen over enkele geneesheren in Zwijndrecht (1880-1945) - Maurice de Jongh

                                                                                          

jaargang 35, nr. 2, nov. 2021

 • De oudste scheepswerf van Zwijndrecht - Kees Popijus & Marice de Jongh
 • 'De vlasserskaars is uit, de slooperskaars is aangegaan'- Willem Schneider
 • Sloperij Frank Rijsdijk - Willem Schneider
 • Scheepsloperij Stolks Handelsonderneming opgericht in 1895 - Willem Schneider


jaargang 35, nr. 1, mei 2021

 • Jos Valk: een Ambachtse dwangarbeider in Duitsland en zijn reis naar huis - John Valk
 • Over de Tram die nooit kwam... - Willem Schneider
 • Veertig jaar Dordrechtsche Melkinrichting (D.M.I.) in Zwijndrecht - Maurice de Jongh

                        
jaargang 34, nr. 2, nov. 2020

 • Fragmenten uit de geschiedenis van de Christelijke Harmonievereniging Het Geklank Des Konings - Kees van der Leer
 • De opgraving van de Ambachtsezoom - Roosje de Leeuwe
 • Lootjesdag was een hoogtijdag met dieptepunten: van de loten in vischkom tot vechtpartijen met klompen - Willem Schneider
 • De Spaanse griep in Ambacht - Riny Benschop


jaargang 34, nr. 1, juni 2020

 • Ambachters en de Arbeitseinsatz - Jan Vliegenthart
 • Vier huizen aan de Schoolsteeg - Riny Benschop
 • Archeologisch onderzoek Smidshoef (Den Brommert) - Nieky Klaus
 • Herinneringen aan de Tweede WEreldoorlog - Bas Los & Wim Tempelaar
 • De (voorlopige) laatste kraak van de KP-Johannes, die van het raadhuis van Zwijndrecht - 21 februati 1944 - Kees Popijus
 • Jeanne Berkelaar: koerierster - Kees Popijus


jaargang 33, nr.2, nov. 2019

 • Tachtig jaar verkeersbrug Zwijndrecht - Dordrecht - Maurice de Jongh
 • De geschiedenis van het openbaar onderwijs in Hendrik-Ido-Ambacht - Willem Schneider


jaargang 33, nr.1, juni 2019

 • De zoutindustrie in ons dorp (Hendrik-Ido-Ambacht) - Ger van der Straaten
 • De westelijke zoutketen bij Zwijndrecht en het conflict met een bijzondere papiermolen - Kees van der Leer


jaargang 32, nr.2, nov. 2018

 • Drie generaties wagenmakers in Zwijndrecht, de families Francois en Van Rijs - Maurice de Jongh
 • Het ontstaan van de politieke partijen in Hendrik-Ido-Ambacht (1918-2018) - Willem Schneider


jaargang 32, nr.1, juni 2018

 • Het mysterie van het 'Huis met de luiken' - Ruben van der Giessen
 • Twee Oostendammen - Joke van der Straaten
 • Over de Zwijndrechtse Nieuwlichters of de mensen van het zwavelstokkengeloof... - René van den Berg


jaargang 31, nr.2, nov. 2017

 • Bouwen en verbouwen op 't Hoff: Tien eeuwen bouwgeschiedenis van een bijzonder terrein - Maurice de Jongh
 • Wapenfeit... - René van den Berg
 • (Kerk)zegels - René van den Berg
 • Bestuurlijke onrust in de Ambachtse polders 1853-1857: Over een 'radicale onwettigheid' van raadsleden - Willem Schneider


jaargang 31, nr.1, mei 2017

 • De grenzen van Ambacht voor en na 1832 - Wil de Graaf
 • Boerderij 't Hoff: van ambachtsheerlijke hoeve tot bouwplaats? - Maurice de Jong

   
Cookies