Genealogie

Op zoek naar voorouders of verwanten?

Dan is er tegenwoordig al heel veel op internet te vinden. De bekendste site om mee te beginnen is: www.wiewaswie.nl. In verband met de wet op de privacy worden akten van de burgerlijke stand pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt. Overlijdensakten komen na 50 jaar vrij, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar.

Helaas zijn op deze site nog niet de geboorteakten van Hendrik-Ido-Ambacht sinds 1812 verwerkt, alleen de huwelijksakten en de overlijdensakten. Eerst bevatte deze site alleen gegevens uit de periode van de Burgerlijke Stand. Langzamerhand komen er steeds meer gegevens op te staan van vòòr 1811.


Als u de akten van de BS digitaal wilt bekijken, is de site www.genealix.nl heel geschikt. Per provincie, per gemeente worden de bronnen in een duidelijk overzicht getoond. Door te klikken op de gewenste gemeente kunnen de akten worden ingezien. Voor ons dorp vindt u de akten onder twee gemeentenamen: 1. Hendrik-Ido-Ambacht en 2. Hendrik-Ido-Oostendam en Schildmanskinderen-Ambacht. Omdat Sandelingenambacht van 1811-1832  een onderdeel was van de gemeente Rijsoord moet u in die periode bij Rijsoord op zoek gaan naar voorouders uit Sandelingenambacht. Tussen 1832 en 1855 is Sandelingenambacht weer een zelfstandige gemeente en moet u in die periode voorouders zoeken onder de gemeentenaam Sandelingenambacht.

Na 1855 - als Sandelingenambacht en Hendrik-ido-Ambacht samen verdergaan als één gemeente (met de naam Hendrik-Ido-Ambacht) - vindt u ook onder Hendrik-Ido-Ambacht voorouders die oorspronkelijk uit Sandelingenambacht kwamen.
Uiteraard zijn er nog veel meer websites (zie onder aan de pagina) te raadplegen in uw zoektocht naar voorouders.  


                                        


Vòòr 1811 zijn we aangewezen op de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-boeken) van Hendrik-Ido-Ambacht. Omdat Sandelingenambacht geen eigen kerk bezat, werden de dopelingen in de kerk van Hendrik-Ido-Ambacht gedoopt hoewel ze inwoners van Sandelingenambacht waren. Zo werden er ook regelmatig Ambachtse dopelingen in de kerk van Zwijndrecht gedoopt die geboren waren in het Volgerland van Hendrik-Ido-Ambacht (helemaal in het oosten tegen de grens van Zwijndrecht, bij het Veerplein) omdat die kerk zo veel dichterbij was gelegen. Men vermeldde dan ook in het Zwijndrechtse doopboek dat de ouders inwoners waren van Hendrik-Ido-Ambacht. Tot 1832 moet u rekening houden met dit fenomeen. Na 1832 kwam dit Volgerland bij Zwijndrecht en was dat 'probleem' voorbij.
Ook van Ridderkerkse zijde hebben ouders die bijvoorbeeld aan de Pruimendijk woonden regelmatig hun kinderen in onze Dorpskerk laten dopen. Omdat de afstand over de Waal heel kort was. Het is goed om deze uitzonderingen te weten. Anders zijn die kinderen misschien niet te vinden.

Helaas zijn niet alle kerkelijke bronnen bewaard gebleven. Er zijn flinke hiaten zoals u hieronder bij de jaartallen kunt zien. De jaren die bewaard zijn gebleven, zijn aan te klikken om naar personen te kunnen zoeken. Door de toetscombinatie ctrl - f te gebruiken, heeft u een zoekfunktie in de overzichtslijsten:

Doopboek 1         (van 1625-1712)
Doopboek 2         (van 1788-1829)            

Trouwboek 1        (van 1625-1719)
Trouwboek 2        (van 1788-1811)

Lidmaten 1            (1625 t/m 1740) 
Lidmaten 2            (1792-1811)


Andere bronnen om voorouders op het spoor te komen zijn het oud-rechterlijke archief (ora) en het oud-notariële archief (ona). De akten van het ora van Hendrik-Ido-Ambacht (en Sandelingenambacht) beslaan de periode van 1594 - 1811. De akten van het ona beslaan de periode van 1707 - 1935. Het laatste jaartal is vanwege de privacy-grens.

Ger van der Straaten was samen met de werkgroep genealogie jarenlang bezig om een digitaal bestand te vullen met samenvattingen van akten uit het ora en ona. Zodat er gezocht kan worden op naam of op trefwoord. Wilt u weten of de naam die u zoekt, voorkomt in ons digitale bestand, klik dan hier

Om de akte op foto te zien of in samenvatting op de computers, bent u iedere dinsdag en zaterdagmiddag welkom in onze documentatieruimten. Ook als uw interesse ligt bij dorpsgeschiedenis kunt u uw hart ophalen in deze bestanden.                        

In vergelijking met andere plaatsen is Hendrik-Ido-Ambacht een bijzondere gemeente als het gaat om uw weg te vinden in de historische bronnen. Lees verder 
 

 
Archieven

Archieven - Overkoepelende website van vele Nederlandse archieven.
Delpher - digitaal toegang tot talloze Nederlandse drukwerken, waaronder kranten.
Nationaal Archief - Digitaal toegang tot ons nationaal geheugen.
Open Archieven - Organisatie van archiefbeheer van decentrale overheden.
Regionaal Archief Dordrecht - 8 kilometer aan archief van Dordrecht en onze regio.
Regionaal Archief Gorinchem - beheert de archieven van Gorinchem en omgeving.
Stadsarchief Rotterdam - Geheugen van de stad Rotterdam.

Genealogie

Geneaknowhow - Goede startpagina voor geïnteresseerden in genealogie.
Genealogie online - Gratis stamboom van families bekijken en/of aanvullen.
Genver - Wegwijzer in de wondere wereld van familie-onderzoek.
HoGenDa - Hollandse Genealogische Databank van 'Ons Voorgeslacht'.
Stamboomzoeker - Gratis stamboom van families bekijken en/of aanvullen.
Yori - De grootste kennissite voor stamboomonderzoek.
Online begraafplaatsen - Gedigitaliseerd zicht op begraafplaatsinformatie.
Online familieberichten - Gedigitaliseerd zicht op overlijdensberichten.
Genealogie Alblasserwaard - Genealogisch Platform Alblasserwaard.
 

Overige

Beeldbank Cultureel Erfgoed - o.a. de kadastrale kaarten en O.A.T. uit 1832.
Cultureel Erfgoed - stimuleert veiligstellen van erfgoed in heden en voor de toekomst.
Erfgoedhuis Zuid-Holland - ondersteunt, verbindt en inspireert erfgoedbetrokkenen.
Geschiedenis van Zuid-Holland - over het rijke verleden van de provincie Zuid-Holland.
Topotijdreis - 200 jaar landkaarten en plattegronden van Nederland.
Geheugenvannederland.nl  - bijna 800.000 afbeeldingen uit 132 collecties van 92 instellingen.   

 

Cookies